Si vis pacem…

„Nikt przecie nie jest tak nierozumny, żeby wybierał wojnę zamiast pokoju: bo w pokoju synowie grzebią swych ojców, w wojnie – ojcowie swych synów.“ Herodot.

A jednak…

Członkowie Stowarzyszenia od pierwszego dnia wojny ukraińsko-ruskiej angażują się w pomoc Ukrainie. Niezależnie od osobistej pomocy, którą każdy z nas niesie, BCB4 zebrało na rachunku Stowarzyszenia  7.500PLN.  Z tej zbiórki za ok. 2.000PLN zakupiliśmy i dostarczyliśmy 28 lutego potrzebne rzeczy do domu na ul. Stefki 24 oraz dokonaliśmy 1 marca darowizny po ok.2.500PLN na rzecz Fundacji Ukraina i Organizacji Charytatywnej na Ukrainie

Dodaj komentarz