Stowarzyszenie

Dnia 20 stycznia 2018 roku powstało z inicjatywy uczestników XXXVIII edycji programu oraz szkoły Stowarzyszenie Absolwentów Studiów Podyplomowych Polsko-Amerykańskiej Szkoły Biznesu Executive MBA o nazwie Business Club B4, w skrócie BCB4.

Studia to dla nas czas bogaty w doświadczenia związane z odkryciem na nowo zasady „różnorodność wzbogaca”. Z różnych perspektyw przyglądaliśmy się materii zarządzania. To nas zaciekawiło i zainspirowało do dalszej, wspólnej drogi. Razem budujemy ciekawy świat rzeczywisty przy wykorzystaniu wirtualnego. Pełno w nas optymizmu i zapału do aktywnego działania. Dobrze pracujemy i dobrze się bawimy. Zapraszamy do poznania wielu niezwykłych i wspaniałych ludzi. Do nawiązywania kontaktów i współpracy.

Misja stowarzyszenia:

Wspieranie rozwoju członków Stowarzyszenia poprzez wymianę doświadczeń i wiedzy oraz budowanie przestrzeni w dążeniu do realizacji ambitnych celów – zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej.

Nasze wartości:

Profesjonalizm, rozwój własny, inicjatywa i aktywność, współpraca, dialog, transparentność.