Spotkanie Zarządów

22 kwietnia 2018 roku, odbyło się pierwsze spotkanie Zarządów Stowarzyszeń Absolwentów MBA Wyższej Szkoły Bankowej i Politechniki. Spotkania Członków Stowarzyszeń przed nami.

Spotkanie Zarządów