Informacja

Posiadamy dwa zasadnicze cele stowarzyszenia: wymiana doświadczeń, wiedzy i możliwości biznesowych członków (platforma kompetencji) oraz podnoszenie kwalifikacji jego członków (platforma wiedzy). Realizacji obu ww. celów mają służyć bezpośrednie bilateralne kontakty członków oraz wspólne spotkania połączone ze szkoleniami i integracją. W 2018 r. przewidujemy dwa takie spotkania, w czerwcu, szczegóły poniżej i w październiku.

 

 1. PLATFORMA KOMPETENCJI 

 

Wśród nas znajdują się menadżerowie, profesjonaliści o wysokich standardach moralnych, którzy dostrzegają wartość w ciągłym pogłębianiu wiedzy i korzystaniu z „best practices”, wywodzący się  z różnych środowisk o odmiennych kulturach, reprezentujący szeroki wachlarz organizacji.

 1. Współpraca z organizacjami. Naszą wspólną orientacją będzie wykorzystanie działań tych instytucji i współpraca na różnego rodzaju płaszczyznach. Na chwilę obecną możemy potwierdzić, że jesteśmy zainteresowani współpracą z:
 • Politechnika Wrocławska,
 • Dolnośląska Izba Gospodarcza,
 • Zachodnia Izba Gospodarcza,
 • Business Centre Club,
 • Polska Agencja Inwestycji i Handlu,
 • Kolegium Europy Wschodniej,
 • Zamek Wojnowice Sp. z o.o.,
 • Ossolineum- Zakład Narodowy im. Ossolińskich,
 • Okręgowa Rada Adwokacka we Wrocławiu,
 • Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu,
 • Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii we Wrocławiu,
 • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego,
 • Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocław,
 • Miasto Wrocław,
 • Uniwersytet SWPS,
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa.
 1. PLATFORMA WIEDZY

 

 1. Szkolenie wyjazdowe:

Termin: 16-17.06.2018 r. , od godz. 10.00 w sobotę do śniadania w niedzielę, z noclegiem.

 

Miejsce: Zamek na wodzie w Wojnowicach: http://www.kew.org.pl/zamek-wodzie-wojnowicach/ .

 

Proponowany przez zakres szkoleń

 1. Paweł Tkaczyk, temat: Wystąpienia publiczne  i storytelling, https://paweltkaczyk.com/
 2. Krzysztof Musiał – prawo podatkowe, http://musialipartnerzy.pl/
 3. Michał Sadowski, Prezes Zarządu Brand24, Temat: 8 dobrych praktyk zdobywania klientów (z zagranicy) https://brand24.pl/
 4. Agnieszka Aleksandrowicz, Prezes Fundacji Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową, Temat: Dlaczego zakłada się fundację – względy społeczne i biznesowe https://naratunek.org/team-members/zarzad-fundacji/
 5. Małgosia Wojtaczka – pierwsza Polka, która samodzielnie zdobyła biegun południowy. Temat: Jest zimno, cieplej nie będzie, czyli jak i gdzie szukać motywacji kiedy wiatr w oczy, mróz -60 C i do domu daleko, http://samotnienabiegun.pl/media-2/
 6. Ewa Kaucz, Prezes Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocław, Temat: Jak wygrać ze światem i sprowadzić inwestora do Wrocławia.

 

Dodaj komentarz