Zamiast konfliktu – polubowne rozwiązywanie sporu.

Jak to jest, że mediator nie ma władzy podejmowania decyzji a doprowadza strony konfliktu do wypracowania wspólnego porozumienia? Możliwie jest to jedynie wówczas, gdy strony mają szansę wysłuchać wzajemnie swoich racji. Mediacje prowadzone przez bezstronnego, wykwalifikowanego mediatora prowadzą rozmowę w stronę zaufania i otwartości czyli wzajemnej komunikacji.  Magdalena Cetera, członkini BCB4 jest mediatorem od 20 lat a za razem współredaktorką „Leksykon mediacji”  – gratulujemy!

„Leksykon mediacji” wydany przez Wydawnictwo Difin jest interdyscyplinarnym kompendium wiedzy na temat mediacji, we wszystkich jej aspektach – od prawnych przez organizacyjne do socjologicznych i psychologicznych. Autorki książki reprezentują różne dziedziny nauki i praktyki,  czemu leksykon zawdzięcza wyjątkową warstwę interdyscyplinarną.

Mediacje stosowane są m. in. w rozwiazywaniu sporów ze sfery społecznej, rodzinnej, pracy, urzędowej, gospodarczej a także majątkowych, cywilnych czy karnych.

Dodaj komentarz