Zjazd stowarzyszeń MBA w Silnowie

Na zaproszenie Rafała Krajewskiego, Członka Zarządu Stowarzyszenia MBA Szczecin, podczas zjazdu MBA Polska w dniach 9-10 października 2021, nasze Stowarzyszenie BCB4 reprezentował prezes  Sylwester Cetera. 

Była to pierwsza integracja środowisk Absolwentów MBA ze Szczecina, Gdańska, Warszawy oraz Wrocławia. Wspólnie postanowiono  sformalizować kontakty poszczególnych Stowarzyszeń Absolwentów MBA w Polsce. Wzajemne relacje budowanie będą na LinkedIn a  w przyszłości stworzone zostanie konsorcjum lub związek stowarzyszeń . Zaplanowano też terminy kolejnych Zjazdów Absolwentów – w  Toruniu w 2022 r, w Gdańsku w 2023 oraz we Wrocławiu w 2024 roku .

Dodaj komentarz